5 Aralık 2018 Çarşamba

EVDE DİL PEYNİRİ YAPALIM

DİL PEYNİRİ (HATAY) 

Hatay Valiliği
Antakya Mutfağı - Süheyl Budak
 

MALZEMELER 
5 kg. keçi sütü 
Peynir mayası 
5 gr. mahlep 
5 gr. mezeki sakızı 

YAPILIŞI 
Süt kaynatılır. Mezeki sakızı dövülüp bir tülbentin içine yerleştirilir. Bu şekildesütün içine daldırılır ve kaynamış olan süt ateşten alınarak belli bir ısıda mayalandırılır. Mayalanma tamamlandıktan sonra peynir suyun içine bir kütle halinde atılır ve yoğurulmaya başlanır. Yoğurulma işlemine peynir hamur haline gelinceye kadar devam edilir. Sonra ucundan çekilerek 2 parmak genişliğinde; 0,5 cm kalınlığında olacak şekilde çekilen peynir düz bir satıh üzerinde (mermer veya günümüzde krom; nikel tezgaha) konulup istenilen boyutta kesilip bir gün dinlendirildikten sonra servis edilir. Tuzsuz bir peynirdir.

ERİTME PEYNİRİ

ERİTME PEYNİR 
Malzeme 100 gram dil peyniri, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kırmızı tozbiber
Yapılışı Dil peynirini lif lif ayırın. Isıya dayanıklı yayvan bir cam kaba veya güvecekoyun. Üzerlerine zeytinyağını gezdirin. Üstten ısıtmalı bir elektrik Izgarasında eriyene kadar tutun. Kırmızı biberi ekip hemen sofraya getirin. Dil peyniri yerine yanmadan eriyebilen başka yağlı peynirleri de kullanabilirsiniz. Peynir çabuk donacağı için hemen yenmesi gerekir. Eğer masada ısıtma düzeni varsa peynirleri tam erimeden getirebilir ve sofrada uzun süre tutabilirsiniz

EVDE TELEME PEYNİRİ YAPALIM

TELEME PEYNİRİ 

Süt sağıldıktan sonra serin yerde bir süre bırakınız. Üzerinde toplanan kaymağı kısmen, alıp kalan sütü ateşe sürüp ısısı 30 dereceyi bulunca indirip 100 kilosuna 10 gram yağ ya da 1 gramın üçte biri kadar toz maya ile mayalayınız. Böylece 1 saat bıraktıktan sonra peyniri alıp beze ya da söğüt dalından yapılmış sepetlere ya da delikli teneke kalıplara doldurup, süzdükten sonra servis yapınız. 

Not: Rumeli'de «Teleme» adıyla ün kazanan bu peynir, ilkbaharda koyun sütünden yapılır.

EVDE MALIÇ PEYNİRİ YAPALIM

KELLE (MIHALIÇ) PEYNİRİ YAPIMI 

Buna Mıhalıç peyniri de derler. Balıkesir ve İzmir havalisine mahsus, fevkalâde lezzetli, pek nefis kokulu, güzel ve tabiî renkli bir Türk peyniridir. Kelle veya diğer adıyla Mıhalıç peyniri tam yağlı, yani yağı alınmamış koyun sütüyle yapılır. Beş kilo sütten bir kilo peynir elde edilir. Kısmen veya tamamen yağı alınmış, yahut içine manda sütü karıştırılmış sütle yapılan kelle peynirleri hem renksiz, hem sert, hem de lezzetsiz ve ekşimtırak olur. Hangi cins olursa olsun peynirlerin yağı alınmamış, saf ve taze sütle yapılmış olması lâzımdır. Mıhalıç peyniri salamura peyniri olduğu için çok tuzludur. Bu itibarla yenmeden önce ılık suda uzun süre (5-6 saat) bırakılarak tuzunun çıkarılması lâzımdır. Yapımı: Kelle veya mıhalıç peyniri yapmak için kaç kilo peynir yapılacaksa her kilo için beş kilo hesabıyla o-kadar süt hazırlanır. Süt 3-4 kat bezden temizce süzülür. Vücut hararetine yakın bir sıcaklıkta (en az 32 derece hararette) olması lâzımdır. Beş kilo süt için bir gram şişe mayası hesaplanarak bu maya 32 derece su ile hafifletilerek süzülmüş vekazanda hazırlanmış olan süte karıştırılır. Süt mayalanırken bir yandan sütü devamlı surette karıştırmak, diğer yandan mayayı ince ince akıtmak lâzımdır. Bu peynir sütünün mayalanması, peynirin yapılış şekline göre değişmektedir. Bir çeşit yapılışa göre sütün yarım saat tahassür ettirilmesi, yani pelteleşerek teleme hâline getirilmesi lâzımdır. Bu itibarla 10 kilo süte bir gram şişe mayası yerine beş kilo süte bir gram şişe mayası konmakta, bu suretle pelteleşme hem çabuk, hem de sert olmaktadır. 
Öbür yapılış biçimindeyse 10 kilo süte bir gram şişe mayası konmakta ve süt birbuçuk saatte teleme hâline gelmektedir. Sütün süratli veya yavaş yavaş telemeştirilmesi peynirin yapılış şeklini değiştirdiği gibi renk ve lezzetine de tesir etmektedir. Birinci yapılış şekline göre 32 derecedeki süt beş kiloya bir gram şişe mayası katılarak ve yarım saatte tahassür ettirilmek, yani teleme hâline getirilmek üzere mayalanır. Yarım saat sonra teleme nohut büyüklüğünde parçalara ayrılmak üzere peynir bıçağıyla kesilir. Teleme bu şekilde, yani nohut büyüklüğünde parçalara ayrıldıktan sonra içine kaynatılmış, 70 derecede sıcak su yüzde 20 hesabıyla - yani beş kilo süt için bir kilo sıcak su olmak üzere - yavaş yavaş katılarak telemenin karıştırılmasına devam edilir. Bu suretle kazandaki teleme parçacıkları 45-50 dereceye kadar ısıtılmış olur ve bu hararet en az 20-25 dakika aynen muhafaza edilir. Bunun için de kazanın üzeri ve etrafı temiz örtülerle sarılır. Yarım saat sonra örtüler açılarak kazanın dibine çökmüş olan teleme parçaları elle yuvarlak topaklar hâline getirilerek sıkıştırılır. Topakların 3-5 kiloluk büyükçe parçalar hâlinde olmasına dikkat edilir. Bu topaklar yine kazanın içindeki suya daldırılmış olan temiz peynir bezlerine konulur, bezler sıkıca bağlanır ve- kazandan çıkarılıp çengellere asılarak süzülmeye bırakılır. Böylece 10-12 saat askıda bırakılır. 
10-12 saat sonra askıdan alınan peynirler birinci Salamuraya konulur. 
Birinci Salamura - Birinci salamura yüzde 15 oranında tuzla yapılan salamuradır, yani 100 kilo suya 15 kilo tuz katılır. Bu salamuraya atılan günlük bir yumurtasuyun ortasında yüzer, yani ne batar, ne de suyun yüzüne çıkar, ortada kalır. Böylece hazırlanacak salamuraya atılan peynirler, salamuranın içine nüfuz edebilmesi için bir şişle muhtelif yerlerinden şişlenir. Peynirler bu salamurada 24-36 saat bekletilir. 24 veya 36 saat sonra da ikinci salamuraya atılır. 
İkinci Salamura - İkinci salamura yüzde 20 oranında tuz katılan salamuradır. Ölçüsü yine günlük yumurtadır. Yüzde 20 nispetindeki salamurada yumurta suyun yüzünde kalır. 
İkinci salamura için birinci salamuradan yararlanmak mümkündür. İçindenpeynirleri çıkardığımız birinci salamuraya günlük yumurta su yüzüne çıkıncaya kadar tuz katmak suretiyle ikinci salamura hazırlanabilir. 
Bu ikinci salamurada da peynirler 24-36 saat bekletilir. 24-36 saat sonra ikinci salamuradan çıkarılan peynirler hazırlanan fıçılara bir tabaka tuz, bir tabaka peynir koymak suretiyle istiflenir. Fıçılar buzhaneye veya çok serin bir mahzene konularak olgunlaşmaya bırakılır. Olgunlaşma süresi en az üç aydır. Peynir fıçıda 4 ay bekletilirse daha iyi bir renk ve lezzet alır. 

İkinci yapılış şekline göre ise 10 kilo süte bir gram şişe mayası katılarak telemeleşme birbuçuk saatte tekemmül ettirilir. Birbuçuk saat sonra bir taraftan bir kolla kazandaki teleme karıştırılırken diğer taraftan kazana, kolun dayanabileceği sıcaklıkta kaynar su dökülür. Böylece kaynar su ile karıştırılarak parçalanan ve elli dereceye kadar ısıtılmış olan telemenin iyice kazanın dibine çökmesi için yarım saat beklenir. 
Yarım saat sonra kazanın ağzına bir bez konularak içindeki su bir başka kaba aktarılır ve kazanda kalan teleme avuç içinde sıkıştırılıp büyücek topaklar ' hâline getirilir ve bu topaklar bezler içinde çengellere asılmak suretiyle 5-6 saat süzülmeye bırakılır. 
5-6 saat sonra birinci salamuraya atılır ve bu salamurada tam üç gun bekletilir. Üç gün sonra ikinci salamuraya atılır, 10 gün bekletilir 10 gün sonra bir tabaka tuz, bir tabaka peynir olmak üzere fıçılara istiflenip buzhaneye veya çok serin mahzenlere konulup 2-3 ay olgunlaşmaya bırakılır; iki-üç ay sonra da yenilmeye başlanır. Kelle peyniri çok lezzetli bir peynirdir. Kelleler ortasından kesildiği zaman inek tereyağı gibi sapsan bir rengi vardır. İçi delik deliktir ve delikçikler salamura ile doludur. Bu salamura insana erimiş tereyağı hissini verir, esasen mis gibi de tereyağı kokar. Çok tuzludur, geceden ılık suya konulursa tuzu çıkarılabilir. 
Çarşı yufkası ile yapılan böreklerde tuzu çıkarılmadan kullanılması caiz değildir. Ev yufkasıyla veya evde hazırlanan hamurlarla yapılan böreklerde ise yufkaya veya hamura tuz katılmamak şartıyla peynirden tuzun çıkarılmasına lüzum yoktur. 
Mıhalıç peyniriyle salamuraya atılmadan önce gayet nefis peynir helvası yapılabilir.
Bu peynir böreklerde tamamen erir, yufkaya veya hamura nüfuz eder. Bu bakımdan mıhalıç peyniriyle yapılan börekler gayet lezzetli olur.

EVDE EZİNE PEYNİRİ YAPIMI

Ezine Peyniri  Ev Yapımı :


Öncelikle peynir yapımı zor bir iş değildir.

Gerekli malzemeler:

8kg inek sütü , 2kg koyun sütü

Sıvı termometresi

Maya

Şırınga

Tül bez -  süzgeç

500gr tuz - 10litre su(hazır su)

sütün kalitesi ( bozulmuş sütler ve kalitesiz sütler için ,süt kesilmesi  yasanabilir. bu durumda 5 lt yarım çay kaşığı karbonat atıp devam ediniz.)

mayanın tarihi ; maya tarihi önemi süte eklenen maya miktarını artırır, yapılmadığı takdirde teleme oluşmaz.

Şimdi en başta benim tavsiyem 8 kg inek sütü 2 kg koyun sütü emin olun kokusu olmadığı gibi lezzette muhteşem bir değişim olacaktır.

sütümüzü  büyük bir tencereye dökmeden önce süzgeçten geçirelim.

Tencerenin kapağını kapatmayın , süt biraz buharlaşsın .

Daha sonra sıcaklık 63-67 'C kadar kaynatıyoruz.
 

Kaynadıktan sonra sıcaklık 36-35 'C ye gelince mayamızı(mayamız miktarı kuvvetine göre değişir.) bulunan maynın üzerindekimiktarı uygulayın ve mayamızı karıştırarak ilave ediyoruz bira yandan maya ilave ederken diger taraftan karıştırma işlemi yapmamız mayanın eşit dağılmasından kaynaklıdır .

Dikkat edin çok fazla da dalgalandırmayın. sonra mayanız tutmaz maya eklendikten ve karıştırıldıktan sonra tencereniz içinde ki süt durgun olsun . öyle olsun ki daha rahat maya tutsun .

Bekliyoruz ne zamana kadar ? Ortalama 2 saat diyelim .
 

Ezine peynirinin olduğu Nasıl anlaşılır ?


Bıçakla tencerenizin içindeki mayalanmış sütü kenarından kesin ve hafifçe ortasındaki çıkan su berraksa onu bıçakla parçalayın vetüm tenceredeki su-peynir kırıklarını  tül ve süzgüden olsunda alanda suyunu süzün .

Şimdi kalan kısım peynir . :)

Devam ediyoruz süzgüde kalan peynirleri tül bezin bağlıyoruz .Nasıl bağlıyoruz sağ sol ön arka kısımlar bir araya gelerek bir dügüm atıyoruz burada dikkat edilmesi gereken peynirin tül bezin dışına  çıkmasını önlemek. Bağlı bezi üzerine evde ağır taş mermer veya su şişesi ile ağırlık yapıyoruz .ağırlık yapma amacımız içinde kalan peynir suyunu süzmek .

Süzgeçin altına bir tencerede koyulabilir. süzgeçin İçinde bulunan tül bezin suyunu tencerede toplayabilirsiniz .

Baskı 2 saat sürsün.

Sonrasında ayrı bir yerde  10 litre suya( su hazır su olmalı ) 500gr tuz ilave edin su içerisinden tuz çözünene kadar karıştırın. Az tuzlu isteyenler bunu azaltabilir. Oluşan suyun  içerisine peynirimizi bırakalım . 12 saat sonra peynirlerimiz oldu istege göre 3 ay bekletin ,
taze tüketmeyin. 

EVDE GAZİANTEP PEYNİRİ YAPALIM

Tüketicilerimiz çeşitli nedenlerle kendi tüketimleri için ev koşullarında peynir yapmak istemektedirler. Ancak peynir yapımında çiğ süt kullanılması halinde hayvandan geçebilecek zoonoz hastalıkları riski bulunmaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak için süt kaynatılmakta kaynayan süte soğutulduktan sonra kalsiyum Klorür katılmaması nedeniyle iyi bir peynir yapılamamaktadır. Tüketicilerimiz tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla evde sadece kaynayan süte limon tuzu, yoğurt suyu, limon suyu sıkarak peynir yapabilmektedir. Bu peynir çeşidi de diğer peynir çeşitleri gibi lezzetli olmamaktadır.
Ülkemizde 100 çeşitten daha fazla peynir olduğunu biliyoruz. Bu kadar fazla çeşitten ev şartlarında her çeşidi yapamayız. Bu yazımızla evde tüketicilerimizin yapabileceği en güvenli bir peynir tarifi veriyoruz. Peynir çiğ sütten yapılıp elde edilen peynirler kaynayan suya atılarak pastörize edilmektedir.
Yapılışı
1-Çiğ süt 35 dereceye kadar ısıtılır.
2-içine her 5 litre süte 1 tatlı kaşığı yoğurt katılır karıştırılır ve 20 dakika beklenir
3-Her 5 litre süte piyasada satılan 1/16000 kuvvetindeki standart peynir mayalarından bu mayanın kendi kapağının ¼ ü kadar (Dörtte biri) peynir mayası katılır. Maya katılmadan kendi miktarının 5 katı soğuk suda sulandırılır öyle katılır. Maya katılır üzeri bir battaniye ile örtülür 1 saat bekletilir.
4-1 saatin sonunda pıhtı kesilir
5-Kesilen pıhtı bir beze aktarılarak süzülür.
6-Süzülen teleme baskıya alınır baskıda 3 saat beklenir. Baskı sonucunda peynir çok sert olmalıdır.
7- Baskı sonucunda kibrit kutusu büyüklüğünde kesilir.
8- Kesilen peynirler kaynayan suyun içine atılır ve peynirler yumuşayıncaya kadar kaynar suda pastörize olmaları sağlanır. Peynir kaynayan suda dağılmaması için baskı sonucunda peynir çok sert olmalı. Kaynayan suya peynirler atıldığında ocağın altı kısılır böylece ısı peynirin her tarafına yavaş yavaş geçmesi sağlanır.
9-Pastörize olan peynirler sıcak suyun içinden çıkarılır ve soğumaya bırakılır 1 saat sonra salamuraya konur.
10-Soğuyan peynirler bir kavanoza sık sık doldurulur arada boşluk olması peynirin salamuradan daha fazla tuz almasına neden olur.
Salamura hazırlama
Salamurayı sadece su ve tuzdan hazırlarsak peynir çok tuz alır. Peynirin tuz almaması için ortamın hafif asitli olması lazım bunun için 1 litre su +100 gr tuz ve 1 çay kaşığı dolusu limon tuzu karıştırılır bu şekilde salamura hazırlanır. Hazırlanan salamura kaynatılıp soğutulur. Peynir tüketime hazırdır Çiğ sütten ürettik ancak peyniri kaynattık ve salamurasını da kaynatıp soğuttuk peynir güvenli bir hale gelmiştir. Ev ortamında en güvenli peynirlerden biri bu peyniridir. Ülkemizde Gaziantep yöresinde bu peynirden sıkça yapılmaktadır. Peynirler sıcak su ile muamele edildiği için üç gün ağızda gıcırdama yapar ancak üçüncü günden itibaren gıcırdama gider.

EVDE KAŞAR PEYNİRİ YAPALIM

Evde kaşar peyniri nasıl yapılır?

Ev Yapımı Kaşar Peyniri Tarifi
Ev Yapımı Kaşar Peyniri Tarifi
Tıpkı beyaz peynir yapımında uyguladığımız tüm adımları uygulayarak kaşar peyniri yapımına başlıyoruz. İlk mayalandırmanın ardından küp küp kestiğimiz aşamayı da gerçekleştirin. Ardından derin ve büyük bir tencerenin yarısını suyla doldurun. Suyu 70-75 dereceye kadar ısıtın ve ardından küp küp doğranmış mayalı peynirlerinizi ilave edin.
Güzelce karıştırın. Peynirleri tahta kaşık yardımıyla suyun içerisinde birbirlerine güzelce yapıştırın, bir bütün haline gelmelerini sağlayın. Tel süzgecin üzerine birbirleriyle bir bütün haline gelen peynirleri alın. Ardından peynirler henüz sıcakken yuvarlak şekil vererek kesme tahtasının üzerine alın, birkaç dakika güzelce yoğurun. Fazla suyunun çıkmasını sağlayın ve soğumaya bırakın. Şekil alması için yuvarlak ve derin bir kabın içerisine oturtun.
3-4 saat bu şekilde dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin. Kaşar peynirinizi streç filmle sararak buzbolabında muhafaza edebilirsiniz.
Şirden mayası ile yapılan tarifimiz için de buradan buyurun: Ev yapımı kaşar peyniri tarifi
Artık kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek, pidelerinizden tutun sandviçlerinize kadar tüm yemeklerinizi ve tariflerinizi güzelleştirecek enfes peynirlerin nasıl yapıldığına hakimsiniz. Bir an önce sütler alınsın, peynirler evde yapılmaya başlansın!

Yakışmadığı, içine girdiği her yiyeceği kat ve kat güzelleştirmediği çok az şey var. Yedikçe yediren, yaşadığımız en nefis bağımlımlıklardan da biri. Uzuyor, eriyor. O şekil değiştirdikçe bizim de hayranlığımız ve açlığımız katlanıyor. Konumuz hiç şüphesiz kahvaltılarımızın, yemeklerimizin aranan lezzeti kaşar peyniri. Marketlerden, bakkallardan artık hemen hemen her çeşidini bulabiliyoruz. Ama bir de bu işin ev yapımı boyutu var.
Yiyip yiyebileceğiniz en güzel kaşar peynirinin tarifi kaliteli, tazecik, tam yağlı bir çiğ sütten geçiyor. Kaşar peyniri kesinlikle çiğ sütten yapılması gereken, pastörize edilmiş hazır sütlerle kıvamı dahi tutturamayacağınız bir peynir. Şirden mayanız varsa çok şanslısınız. Bu tarif şirden mayasıyla lezzetini ikiye katlıyor. Olmayanlar için tarifimizde tam ayarında bir öneri daha var. O halde başlıyoruz.
Ama şimdiden uyaralım. Kendisi fena halde lezzet içeriyor.

KAÇ KİŞİLİK

1 adet

HAZIRLAMA SÜRESİ

20 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

25 dakika

Malzemeler

 • 4 kg.
  çiğ süt
 • 1/2 su bardağı
  yoğurt
 • 1 yemek kaşığı
  tuz
 • 1/2 su bardağı
  peynir mayası
  (ya da şirden mayası)

Püf Noktası

Kaşar peyniri hazırlarken mutlaka tam yağlı ve çiğ bir süt kullanın. Sütü kaynattıktan sonra hızlıca ısısını düşürmeye özen gösterin. Şirden mayası, bulamıyorsanız aynı oranda peynir mayası kullanarak kaşar peynirizi hazırlayın. Streç filme sarılı ve hava almayacak şekilde 1 hafta taze bir biçimde saklayabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

 1. Sütünüzü derin bir tencerenin içine alın. Pastörize etmek için ocağın altını kısık ateşte açın.
 2. 70 dereceye gelene kadar yaklaşık kaynatın.
 3. Ardından ocaktan alın ve içi yarısına kadar soğuk su dolu bir tencerenin içine oturtup hızlıca soğutun.
 4. Parmağınızı içine soktuğunuzda elinizi yakmayan, ılık bir kıvama geldiğinde yoğurdu ilave edip güzelce karıştırın.
 5. Hemen ardından da peynir ya da şirden mayasını ilave edin. Karıştırın.
 6. Oda sıcaklığında üzeri kapalı bir biçimde yaklaşık 1,5-2 saat kadar mayalanmaya bırakın.
 7. Mayalanan sütü yeniden ocağa alın ve peynirler minik minik topaklar oluşturana kadar tel çırpıcı ile çırparak karıştırın.
 8. Tüm taneler elastik bir yapıya ulaşacaktır. Tencerenin kenarında azar azar toparlayın.
 9. Topladığınız peynirleri süzgecin üzerine alın ve tahta kaşık yardımıyla sıkıştırarak toplayın.
 10. Tülbetin üzerine alın, fazla suyunu süzdürün. Tülbentin içinde üzeri kapalı bir biçimde peyniri bekletin.
 11. Kalıplaşan ve dinlenen peynirizi ertesi gün rondodan geçirin.
 12. Yeniden minik taneler elde edin.
 13. Ilık su dolu bir tencerenin içerisine aktarın ve kaynatmaya başlayın.
 14. Su kaynamaya başladığında peynirleriniz erimeye başlayacaktır. Yeniden toparlayın.
 15. Toparladığınız peyniri tezgahın üzerine alın ve birkaç kez katlayıp şekil verin. Tuzunu ilave edin.
 16. Şekil verdikten sonra tekrar suyun içine atın bir dakika kadar pişirin.
 17. Ardından çıkarıp tezgahın üzerinde soğumaya bırakın.
 18. Soğuduktan sonra dolaba kaldırıp 1 gün dinlendirin.
 19. Peyniriniz dinlendikten sonra afiyetle yenmeye hazır. Afiyet olsun.

EVDE SEPET PEYNİRİ NASIL YAPILIR

hatırlar mısınız? Annelerimiz mahallenin sütçüsünün geliş gününü bilir, mutfakta kapları, tencereleri hazırlarlardı erkenden. Tazecik sütler kaynatılır, birer bardak bize ayrıldı. Elimizi yakan bardaktaki sütün tadını başka neye değişirdik? Burnunu kapatıp içenlerimiz bile o tazeliği, güzelliği şimdi özlemle anıyordur.
O sütlerden yoğurtlar mayalanır, lor peynirleri yapılırdı. Hala o tazecik sütleri bulan insanlardansanız, çok şanslısınız. Sizlerle paylaşmak istediğimiz, evladiyelik bir tarifimiz var: Ev yapımı sepet peyniri.
Şimdilerde market raflarında kolaylıkla bulabiliyoruz peynirleri. Ama evde yapılanın tadı hala çok başka. Gelin, kahvaltımızın baş köşesine tazecik, emek dolu bir tat koyalım.

KAÇ KİŞİLİK

1 adet

HAZIRLAMA SÜRESİ

20 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

20 dakika

Malzemeler

 • 3 litre
  çiğ süt
 • 1/3 çay bardağı
  sirke
 • 1/2 adet
  limonun suyu
 • 1/2 çay bardağı
  peynir suyu
 • 2 çay kaşığı
  tuz

  Tütsülemek için:

 • 10 adet
  tane karabiber
 • 2 çay kaşığı
  ada çayı yaprağı

Püf Noktası

Elinizde varsa sepet peynirinizi ekşitilmiş peynir suyundan yapmanızı öneririz. Yine elinizde varsa sepet peyniri, sepet desenlerine sahip bir kabın içinde ya da bir sepetin içinde dinlendirebilir, farklı desenler verebilirsiniz.

Pişirme Önerisi

Tuz miktarını dilediğiniz gibi arttırabileceğiniz gibi tütsüleme işlemini yapmadan da peynirinizi afiyetle tüketebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

 1. Sütünüzü bir tencerenin içerisine alın ve ağır ateşte kaynatmaya başlayın.
 2. Süt kaynama noktasına gelir gelmez içine sirke, limon suyu ve peynir suyunu ilave edin.
 3. Bu sırada sütün kesilmeye başladığını gözlemleyeceksiniz. Süt kesildikçe çıkan parçaları bir süzgecin içine alın ve bastırarak bir araya getirin.
 4. Bastırma işlemi sırasında tüm suyunun süzülmesini sağlayın.
 5. Tüm parçalar bir araya geldiğinde elinizle hafif hafif şekil verin. Üzerine tuz serpin.
 6. Süzgecin içine yeniden alın. Süzgecin bir kabın üzerine oturtun.
 7. Üzerine bir ağırlık yerleştirin. Bu ağırlık bir tencere ya da başka bir kap, güveç vb. olabilir.
 8. Ardından yaklaşık 2 saat suyunun süzülmesini bekleyin.
 9. Ayrı bir yerde cam bir kabın içine ada çayı yaprakları ve karabiberi alın.
 10. Pürmüz yardımıyla hafifçe yakın.
 11. Yakar yakmaz üzerini streç filmle örtün.
 12. Ardından içine dinlenen sepet peynirinizi koyun ve streçleyin. Bu aşamada havasının mümkün olduğunca az kaçtığından emin olun.
 13. Yaklaşık 40 dakika kadar bu şekilde bekletin.
 14. Ardından çıkarıp, dilimleyerek afiyetle tüketin.

Evde lor peyniri nasıl yapılır? ve KEÇİ LORU

Evde lor peyniri nasıl yapılır?

Keçi Loru Tarifi
Keçi Loru Tarifi
Bazen sütün yapısından ötürü, sıcaklığın dengesizliğinden ötürü sütlerimiz kaynatırken kesilir. Sütler bu aşamada dökülmez, onlardan misler gibi lor peynirleri yapılır. Lor peyniri, diğer peynirlere nazaran daha az yağ içerdiği için daha az kaloriye sahip. Özellikle diyet yapanlar ve kilosunu kontrol altında tutmak isteyenler için lor peyniri tüketmek enfes bir tercih olacaktır. Gelelim nasıl yapıldığına. Sütün kesilmesiyle başlıyor süreç. Malzemelerimizi sayarak başlayalım:
Malzemeler: (Yaklaşık 150-200 gram için)
 • 1,5 kg. çiğ süt
 • 1 adet limon ya da 1/2 çay bardağı elma, üzüm veya dilediğiniz sirke
 • Tatlandırmak için 1 çay kaşığı tuz
 • Yapılışı: Sütünüzü derin bir tencerenin içerisine aktarın ve kısık ateşte kaynatmaya başlayın. Sütünüz kaynamaya başlasın. Ardından limon suyu ya da sirke ilave edin ve karıştırın. Sütünüzde kesilmeler, parçalanmalar gözlemlemeye başlayacaksınız.Bu kesilmeleri görmeye başladıktan sonra birkaç dakika daha kaynatın. Kevgir yardımıyla peynirleri kenara doğru toplamaya başlayın. Tüm peynirleri bir kenara topladıktan sonra temiz bir tülbentin üzerine alın. Tülbentin altına süzgeç yerleştirin. Süzgeç ve tülbenti derin bir kabın üzerine oturtun. Suyunu güzelce sıkın. Bu şekilde tüm suyu süzülene kadar tülbentin içerisinde bekletin. Tatlandırmak isterseniz bu aşamada tuz ilave edin.
  Tüm suyu süzüldüğünde lor peyniriniz hazır. Lor peyniri kapaklı bir kabın içinde muhafaza edebilir, buzdolabında saklayabilirsiniz. Zeytinyağı, kekik gibi malzemelerle tatlandırarak afiyetle tüketebilirsiniz. Koruyucu herhangi bir madde içermediği için birkaç gün içerisinde tüketmenizi öneririz. Tencerede kalan suyu da bir sonraki peynir yapımlarınız için kavanozun içine aktararak peynir altı suyu olarak kullanabilirsiniz.

  KEÇİ LORU
  onun çok farkında olmasak da inek sütü alerjisi son dönemin en önemli beslenme sorunlarından biri haline geldi. Aman diyelim, siz onu laktoz intolerans ile karıştırmayın. Genelde bebek ve çocuklarda görülen inek sütü alerjisi, içerisinde inek sütü bulunan her türlü gıdanın tüketilmesi ile ortaya çıkıyor.
  Peki, bu alerjiye sahip insanlar nasıl beslenmeli? Badem sütü, soya sütlerinin yanında özelliklere bebekler için keçi sütü öneriliyor. Keçi sütü protein ve kalsiyum değeri ile neredeyse anne sütüne en yakın olan besinlerden. Üstelik sindirilmesi oldukça kolay. Bu yönlerden de mide rahatsızlıkları olanların başının tacı oluveriyor.
  Biz de hem faydalarıyla harikalar yaratan, hem de tadıyla damak şenlendiren keçi sütünden tazecik bir lor peyniri hazırladık. Diyetlere de selam çaktık.
  Ayrıca kaynatırken kesilen sütlerinizi bu şekilde misler gibi değerlendirin deriz. Kalorisi can yakmayan lorunuzu tuzsuz olarak da hazırlayabilirsiniz. Minik bir not düşelim. Lor peyniri uzun süre dayanabilen peynirlerden olmadığı için hemencecik tüketmeniz gerekiyor.
  Şimdiden afiyetler olsun.

  KAÇ KİŞİLİK

  250 gram

  HAZIRLAMA SÜRESİ

  10 dakika

  PİŞİRME SÜRESİ

  20 dakika

  Malzemeler

  • 1 kg.
   keçi sütü
  • 1/2 adet
   limonun suyu
  • 1 çay kaşığı
   tuz (azaltıp arttırılabilir)

  Püf Noktası

  Sütünüzün kesilmesi lor yapımının en önemli aşaması. Pastörize edilmemiş sütünüze tam kaynamadan, ısınma noktasına geldiğinde limon suyunu eklemeniz gerekmektedir.

  Pişirme Önerisi

  Limon suyu yerine, yoğurt ya da sirke kullanarak lorunuzu hazırlayabilirsiniz. Tarifte verilen süt miktarını, azaltıp, arttırabilir, tüketmek istediğiniz kadar lor elde edebilirsiniz. İnek sütü alerjiniz yoksa bu tarifi inek sütü ile deneyebilirsiniz.

  Nasıl Yapılır?

  1. Sütünüzü bir tencerenin içine alın. Ocağınızın altını orta ateşte yakın ve ısıtmaya başlayın.
  2. Isınmaya başlayan ve üzerinde kaymağı toplanan süte limon suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Tuzlu lor yapmak istiyorsanız bu aşamada tuzunu da ilave edin.
  3. İyice kesilen ve parça parça bir hal alan sütün altını kapatın. Temiz bir tülbente alın ve derin bir kabın üzerine yerleştiren.
  4. Kesilen sütü tülbetin üzerine aktarın ve fazla suyunu akıtmasını sağlayın.
  5. Tülbetin üzerinde kalan kısmı bir kaba alın. Keçi lorunuz hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz.

  Evde beyaz peynir nasıl yapılır?

  Evde beyaz peynir nasıl yapılır?

  Gelelim her birimiz sabah kahvaltılarında afiyetle yediği, böreklerin içine, salatalara pek yakışan beyaz peynirlerin yapımına. Dışarıdan satın aldıklarımıza nazaran daha sert bir kıvamları, daha çiğ bir tatları olacağını baştan söyleyelim. Lezzetlerine doyum olmaz bu güzelliği hazırlamak için gerekenler ise şöyle:
  Malzemeler:
 • 6 kg. çiğ süt
 • 1,5 çay kaşığı peynir mayası
 • 2 yemek kaşığı kaya tuzu
 • Yapılışı: Sütünüzü ocağın üzerine alın. Kısık ateşte kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın. Varsa bir termometre yardımıyla ölçerek 35-37 dereceye gelmesini bekleyin. Ardından içerisine peynir mayasını ilave edin. Güzelce karıştırın. Kapağını kapatın ve bez ya da çarşaf yardımıyla etrafını güzelce sarın. Oda sıcaklığında yaklaşık 1,5 saat kadar mayalayın.
  Mayalandığını anlamak için tencerenin kapağını açıp hafifçe sallamanız ya da serçe parmağınızı sütün içine batırmanız yeterli olacaktır. Yoğurttan daha yoğun kıvamlı bir haldeyse olmuş demektir. Bir bıçak yardımıyla hafifçe çizikler atarak minik kareler oluşturun. 1 saat kadar bu şekilde tekrar bekletin.
  Ardından temiz bir tülbentin üzerine peynirlerinizi alın. Güzelce fazla suyunun çıkması için bir yere asın. Altına da bir kap koyun. Bu şekilde 3-4 saat kadar dinlendirin. Ardından tülbetin içinden çıkarın. Tezgah üzerinde hafifçe yoğurun ve iki ağır kabın arasına alın. 3-4 saat kadar bu şekilde bekletin.
  Ardından iri parçalara bölün. Tuz ve suyla bir salamura suyu hazırlayın ve peynirleri içerisine aktarın. Kabın kapağını kapatın ve buzdolabına olgunlaşması için kaldırın. Birkaç gün sonra salamura suyundan dilediğiniz ölçüde çıkarıp afiyetle tüketebilirsiniz.